ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Op de Bies heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Op de Bies aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.
ANBI-informatie Op de Bies

Voorwaarde voor verkrijgen en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Stichting Op de Bies

RSIN
816018765

Contact gegevens
Hereweg 145
6373VH Landgraaf
Tel: 045-5339900
Mail: infoodb@koraalgroep.nl

Bestuur
Stichting Koraal Groep

Beleidsplan
Beleidsplan 2016
Beleidspla
n 2017

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven , gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Doelstelling
Op de Bies biedt verblijf, werk, dagbesteding, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, en aan hun familie. Op de Bies maakt deel uit van Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal Groep
 

Deel deze pagina op