Veilig Wonen

Veilig wonen
Op de Bies heeft samen met cliënten een unieke App ontwikkeld waarmee cliënten de veiligheid in en om de woningen kunnen scannen. Met Veilig Wonen wil Op de Bies ongelukken in en rondom de woningen voorkomen.

Cliënten van Op de Bies gaan alle woningen van Op de Bies scannen. Het scanteam van Veilig Wonen gaat daarom wekelijks één dagdeel in het kader van dagbesteding op pad. Ze krijgen hierbij ondersteuning van een begeleider of vrijwiliger. Vooraf volgen de cliënten van het scanteam een cursus bij het vaardigheidscentrum in het omgaan met een iPad en de App Veilig Wonen.

Veilig Wonen is belangrijk en gaat niet vanzelf. Daarom is er veel regelgeving betreffende veiligheid in zorginstellingen zoals brandpreventie, legionellapreventie en keuringen van elektrische apparaten. Toch komen daarbij niet alle aspecten van veiligheid aan de orde. Voor Op de Bies aanleiding om een aantal van die aspecten te verwerken in de app Veilig Wonen.

Contact
Wilt u meer weten over Veilig Wonen? Stuur dan een bericht naar veiligwonen@opdebies.koraalgroep.nl

Deel deze pagina op