Indicatie en financiering

Indicatie en financiering
De zorg binnen Op de Bies valt onder de Wet langdurige zorg, de Wlz. Dit is de voormalige AWBZ. U krijgt zorg via de Wlz als u de hele dag zorg nodig heeft.

De Wlz zorgt er dan voor dat uw verwant de nodige zorg in een instelling zoals Op de Bies krijgt. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraagt u zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg en diensten die Op de Bies biedt ( bij extramuraal kan dit ook in PGB).

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een WLZ-indicatie) kunnen met hun vragen terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.

De MEE-organisatie bij u in de buurt vindt u op www.mee.nl/meelocator of u kan bellen met 0900-999 88 88.

Advies Zorgbelang is te bereiken via www.adviespuntzorgbelang.nl of u kan bellen met 0900-243 81 81.

Vragen over de indicatie of financiering? 
Voor al uw zorgvragen kunt je terecht bij het Servicebureau van Op de Bies. Neem contact op via 045 - 533 99 00 of door te mailen naar servicebureauodb@koraalgroep.nl

Kijk voor uitgebreide en toegankelijke informatie over de Wet langdurige zorg ook eens op de website van de Rijksoverheid.

Deel deze pagina op